Mazā sapulču telpa

Tikšanās reizēm nelielā cilvēku lokā (līdz 8 cilvēkiem - sapulce, līdz 12 - prezentācija) Birojnīcā pieejama mazā sapulču telpa. 

Piemērota sapulču un tikšanās, interviju novadīšanai.  

0