TELPU  REZERVĀCIJas Kalendārs
Mūsu telpas tiek regulāri rezervētas pasākumiem. 
Kalendārā iespējams sekst telpu pieejamībai. Telpu rezervācijas grafiks pārskatāms mēnesi uz priekšu.  

Rezervācijai tālr.:  67288407, e-pasts: birojnica.info@gmail.com

0
 .